• slajd.a
 • slajd.i
 • slajd.b
 • slajd.c
 • slajd.d
 • slajd.e
 • slajd.f
 • slajd.g
 • slajd.h

Inne artykuły:

Nasze Plakaty:

28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Godka krakowska- festiwal gwary i tradycji- amfiteatr przy ZSP w Modlnicy - 17 czerwca 2018
Festiwal Godki Krakowskiej
Podgląd
Posprzątajmy Naszą Gminę
Posprzątajmy Naszą Gminę
Podgląd
Zumba Maraton
Zumba Maraton
Podgląd
V MIĘDZYGMINNA BITWA KULTURALNA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
Podgląd
Dożynki w Będkowicach
Podgląd
Eko piknik
View Image
Dożynki sołeckie w Giebułtowie 2018
Dożynki sołeckie w Giebułtowie 2018
View Image

Nasz QR kod:

Nasz facebook:

 

 

 

Lodowisko

 

 

Otworzyliśmy drugi sezon na lodowisku przy Urzędzie Gminy Wielka Wieś. Mamy nadzieję, że będziecie do nas często zaglądać, aby się poślizgać.

 

Godziny otwarcia lodowiska:

Poniedziałek – Piątek:

14.00 - 21.00

Sobota, Niedziela, Święta :

11.00 - 21.00

Godziny otwarcia lodowiska w czasie ferii:

11.00- 21.00

PONADTO:

 • ORGANIZATOR MA PRAWO DO ZAMKNIĘCIA LODOWISKA W KAŻDEJ SYTUACJI, W KTÓREJ WARUNKI ATMOSFERYCZNE LUB TECHNICZNE UNIEMOŻLIWIAJĄ KORZYSTANIE Z OBIEKTU LUB STWARZAJĄ ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW
 • W PRZYPADKU ORGANIZOWANIA IMPREZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH GOKIS ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY HARMONOGRAMU PRACY Z LODOWISKA

 

CENNIK

1.

BILET WSTĘPU

jednorazowy,

60 min

NORMALNY

7,00

ULGOWY

(przedszkolaki, uczniowie, studenci, seniorzy 60+)

5,00

2.

WYPOŻYCZENIE ŁYŻEW

5,00

3.

WYPOŻYCZENIE PINGWINKA

7,00

4.

BILET RODZINNY jednorazowy
(2 RODZICÓW + 2 DZIECI)

20,00

5.

KARNET NORMALNY 10 WEJŚĆ

60,00

6.

KARNET ULGOWY 10 WEJŚĆ

40,00

7.

KASK

3,00

 

 

REGULAMIN LODOWISKA

Organizatorem Lodowiska jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Białym Kościele.

 1. Harmonogram pracy Lodowiska oraz cennik korzystania z Lodowiska są przedstawione na stronie internetowej GOKiS oraz wywieszone w budynku obsługi Lodowiska, stanowią one załącznik do niniejszego  Regulaminu
 2. W dni nauki szkolnej w godzinach 9:00-12:00 z Lodowiska korzystają wyłącznie uczniowie Szkół z terenu Gminy Wielka Wieś.
 3. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny.
 4. Jedna ślizgawka trwa 60 min.
 5. W przypadku organizowania na Lodowisku imprez rekreacyjno-sportowych, przypadających świąt oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych, GOKiS zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z Lodowiska o czym poinformuje na swojej stronie internetowej oraz na facebook’u
 6. Organizator ma prawo do zamknięcia Lodowiska w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu, lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.
 7. Za korzystanie z Lodowiska GOKiS  pobiera opłaty zgodnie z cennikiem.
 8. Uprawnienia do ulgowego biletu wstępu na Lodowisko posiadają przedszkolaki, uczniowie, studenci oraz seniorzy 60+.
 9. Za niewykorzystany jednorazowy bilet wstępu na Lodowisko, organizator nie zwraca pieniędzy.
 10. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z Lodowiska pod opieką osoby dorosłej będącej na łyżwach.
 11. Podczas przerw na konserwację Lodowiska wszyscy użytkownicy Lodowiska muszą opuścić taflę lodu.
 12. Na tafli Lodowiska może przebywać jednocześnie do 50 osób.
 13. Wejście na taflę Lodowiska oznajmia pracownik obsługi Lodowiska.
 14. Osoby korzystające z Lodowiska zobowiązane są do przedstawienia pracownikowi wypożyczalni  dokumentu potwierdzającego uprawnienia do zniżki.
 15. Osoby korzystające z Lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń obsługi Lodowiska.
 16. Na tafli Lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami i w rękawiczkach.
 17. Osoby korzystające z Lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa Lodowiska.
 18. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę Lodowiska.
 19. Osobom korzystającym z Lodowiska zabrania się:
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
 • palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz używania otwartego ognia,
 • siadania na bandach okalających Lodowisko,
 • używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających Lodowiska,
 • urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania innych użytkowników Lodowiska,
 • wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, trzymania się za ręce podczas jazdy,
 • jazdy z dziećmi na rękach,
 • wnoszenia butelek i puszek z napojami oraz jedzenia na tafli Lodowiska,
 • rzucania śnieżkami lub innymi przedmiotami,
 • wprowadzania zwierząt,
 • używania telefonów w czasie jazdy,
 • wchodzenia w obuwiu bez łyżew na taflę Lodowiska,
 • niszczenia sprzętu i urządzeń.

20. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze Lodowiska.

21. Za rzeczy pozostawione na terenie Lodowiska i przyległym oraz w pomieszczeniach wypożyczalni, GOKiS nie ponosi odpowiedzialności.

22. Za uszkodzenia telefonów komórkowych, MP3 itp. wnoszonych na Lodowisko, organizator nie odpowiada.

23. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.

24. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie obciążona materialnie.

25. W celu uzyskania pierwszej pomocy należy zgłosić się do pracownika obsługi Lodowiska.

26. Osoby korzystające z Lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

27. Każdy korzystający z Lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym Regulaminem i przestrzegania jego zasad.

Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z Lodowiska

 

Zapraszamy!

 

 

 

 

Na tej stronie używamy cookies aby dostarczać najlepiej spersonalizowaną treść dla naszych odbiorców. Możesz przeczytać naszą Politykę Prywatności.

Kliknij przycisk Akceptacja aby potwierdzić zapoznanie się z informacją i wyrazić zgodę na uzywanie cookies.