• slajd.a
 • slajd.i
 • slajd.b
 • slajd.c
 • slajd.d
 • slajd.e
 • slajd.f
 • slajd.g
 • slajd.h

Inne artykuły:

Nasze Plakaty:

28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Godka krakowska- festiwal gwary i tradycji- amfiteatr przy ZSP w Modlnicy - 17 czerwca 2018
Festiwal Godki Krakowskiej
Podgląd
Posprzątajmy Naszą Gminę
Posprzątajmy Naszą Gminę
Podgląd
Zapraszamy do wspólnego wyśpiewania radości z wolnej Polski!
Zaśpiewajmy dla Niepodległej
Podgląd
Piknik Ekologiczny "Graj w Zielone"
Podgląd
Zajęcia pozalekcyjne w szkołach
Podgląd
Jedenstka Niepodległościowa
View Image
Zajęcia muzyczne
Zajęcia muzyczne
View Image

Nasz QR kod:

Nasz facebook:

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne 2019/2020

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Wielka Wieś.

W każdej szkole zajęcia odbywają się wg. ustalonego ze szkołami harmonogramu podawanego
w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego miesiąc zajęciowy, na stronie GOKiS oraz na plakatach w szkołach. Ogólna zasada prezentuje się następująco:

I tydzień miesiąca- wpłaty rodziców

II tydzień miesiąca - ceramika

III tydzień miesiąca -zajęcia manualne

IV tydzień – robotyka

 

Dni tygodnia oraz godziny zajęć edukacyjnych oraz sportowych pozostają niezmienne dla danej szkoły. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zajęć w przypadku wypadających w danym dniu świąt lub uroczystości szkolnych.

Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest wypełniona i doręczona do GOKiS deklaracja (w załączniku) oraz uiszczona opłata.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

Biały Kościół

13.30 – 15.00

 

 

 

Modlnica

I. 11.40 – 13.10

II. 13.25 – 14.55

III. 15:00 - 16:30

 Modlniczka

13.10 – 14.40

 

Wielka Wieś

I. 12.30 – 14.00

II. 14:10 - 15:40

 Bębło

12.30 – 14.00

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy:

 1. ZAJĘCIA EDUKACYJNE w tym:

MANUALNE- uczestnicy wykonują prace z zakresu plastyki i techniki, wykorzystując ciekawe materiały takie jak filc, jedwab, różnego typu masy plastyczne, drewno. Łącząc materiały tworzą obrazy, przedmioty codziennej użyteczności, biżuterię, zabawki, okolicznościowe dekoracje, prezenty itp. Zajęcia rozwijają wyobraźnie, kreatywność oraz koordynację ruchowo wzrokową, a każdą pracę uczestnik zabierana ze sobą do domu

Czas trwania 90 min

Koszt: 30 zł/ 1 zajęcia w miesiącu

Prowadzenie: Katarzyna Niemiec – Inspiro

 

CERAMIKA – uczestnicy wykonują prace z gliny, które następnie są wypalane, malowane i odbierane przez dzieci na kolejnych zajęciach. Tematyka prac jest często skojarzona z porą roku lub nadchodzącymi okresami świątecznymi, ale dzieci wykonują również figurki „topowych” bajkowych bohaterów, czy też przedmioty użyteczności gospodarstwa domowego. Zajęcia rozwijają sprawność manualną, wyczucie proporcji oraz wzbudzają radości  wykonywania własnych dzieł.

Czas trwania: 90 min

Koszt: 25 zł/ 1 zajęcia w miesiącu

Prowadzenie: Anna i Małgorzata Zagóra

 

ROBOTYKA – uczestnicy budują, programują i wprawiają w ruch roboty wykorzystując przy tym zestaw klocków Lego. Robotyka rozwija głównie umiejętności techniczne w tym: matematyczne i informatyczne. Dzieci zdobywają w czasie zajęć wiedzę z budowy i programowania robotów.  

Czas trwania: 90 min

Koszt: 35 zł/ 1 zajęcia w miesiącu

Prowadzenie: Radosław Kuś – Robotowo

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora

 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu,

 Nr 8 /2016 z dnia 9.08.2016

 

Regulamin organizacji i uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Niniejszy regulamin uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, określa prawa i obowiązki uczestników zajęć, ich rodziców
 i opiekunów, a także instruktorów zajęć.

 1. Zajęcia prowadzone są w szkołach na terenie Gminy Wielka Wieś.
 2. Harmonogram zajęć jest ustalany w porozumieniu z dyrektorami szkół w zależności
  od dostępności godzin i sal lekcyjnych oraz hali.
 3. Przy tworzeniu harmonogramu priorytetem jest możliwość skorzystania z zajęć
  jak największej liczby dzieci z danej szkoły.
 4. W przypadku dużej liczby chętnych dzieci lub ich szerokiej rozpiętości wiekowej dopuszcza się możliwość stworzenia dwóch grup w danej szkole, w zależności
  od dostępności Instruktorów oraz godzin w planie lekcji Szkoły .
 5. Comiesięczny harmonogram podawany jest do wiadomości Rodziców poprzez informacje na stronie internetowej Ośrodka Kultury i Sportu oraz na plakatach
  i ulotkach w poszczególnych szkołach, w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego. Pakiet zajęć może ulec zmianie w związku z przypadającymi świętami.
 6. Uczeń jest wpisywany na listę zajęć na podstawie wypełnionej przez rodzica/opiekuna Deklaracji, dostępnej w szkołach, w biurze lub na stronie GOKiS.
 7. Deklaracja powinna być  dostarczana do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio
  do biura GOKiS.
 8. Podpisana Deklaracja jest jednocześnie akceptacją warunków uczestnictwa
  w zajęciach i zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 9. Dzieci są wpuszczane na zajęcia zgodnie z wpisem Rodzica na Deklaracji.
 10. Dzieci są wpuszczane na zajęcia jedynie PO WCZEŚNIEJSZYM OPŁACENIU ZAJĘĆ (dowód wpłaty – do okazania).
  1. Istnieje możliwość dokonania płatności w biurze GOKiS w godzinach urzędowania lub przelewem na konto bankowe GOKiS
  2. Wpłaty należy uiszczać w miesiącu, w którym odbędą się dane zajęcia.
  3. W razie dokonania wpłaty w czasie krótszym niż 24h przed zajęciami, należy przesłać mailowo potwierdzenie przelewu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i powiadomić telefonicznie pod numerem 12 419 19 21.
  4. Nr konta do przelewów 57 8591 0007 0040 0004 5069 0002 - KBS Oddział Wielka Wieś
  5. W tytule przelewu należy napisać w następującej kolejności: nazwę szkoły, imię nazwisko dziecka, nazwę zajęć. W przypadku płatności za większą liczbę dzieci, należy wypisać powyższe dane dla każdego odrębnie.
  6. Istnieje możliwość uzyskania faktury na tzw. “żądanie” na podstawie zachowanego paragonu, w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
  7. Nie ma możliwości wpłaty za zajęcia do rąk instruktora.
  8. W razie pomyłkowej wpłaty, kwoty większej niż wynika to z zadeklarowanej liczby zajęć, istnieje możliwość zwrotu nadwyżki do 20 dnia kolejnego miesiąca.
  9. Wpłata bez Deklaracji nie zobowiązuje Instruktora do wpuszczenia ucznia na zajęcia.
 11. Istnieje możliwość zwrotu lub przeniesienia płatności za zajęcia jedynie w przypadku odwołania zajęć z winy organizatora (GOKiS).
 12. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji majątkowej, mogą korzystać bezpłatnie
  z zajęć pozalekcyjnych w szkołach po uprzednim złożeniu przez rodzica/opiekuna prośby o zwolnienie z opłat, wraz z dokumentem wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej, poświadczającym trudną sytuację finansową.
 13. Pracownicy GOKiS zobowiązani są do sprawdzania uiszczanych za uczestników opłat
  i bieżącego weryfikowania listy dzieci względem terminowości opłat.
 14. Wszelkie zmiany tzn. wpis, rezygnacja z zajęć lub zamiana zajęć MUSZĄ być zgłoszone w biurze GOKiS w formie pisemnej lub mailowo i naniesione na listy przed danymi zajęciami. Zamiana zajęć jest możliwa jedynie w przypadku, gdy na wybranych zajęciach są dostępne wolne miejsca.
 15. Minimalna liczba uczestników, dla której otwierana jest grupa zajęciowa w szkole
  to 10 osób. Maksymalną ilość Uczestników określa Instruktor, w zależności
  od charakteru zajęć oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 16. W razie nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości zwrotu ani przenoszenia płatności na inny termin lub rodzaj zajęć.
 17. Uciążliwi, utrudniający innym korzystanie z zajęć, nie przestrzegający niniejszego Regulaminu Uczestnicy, zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze upomnienia lub uwagi.
 18. W zajęciach uczestniczą dzieci zdrowie. Jeśli stan zdrowia dziecka budzi wątpliwości, Instruktor w porozumieniu z dyrektorem GOKiS, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pozostałych uczestników może odesłać dziecko z zajęć.
 19. O wyborze Instruktora zajęć decyduje Dyrektor GOKiS.
 20. Instruktorzy zobowiązani są do prowadzenia zajęć z należytą starannością.
 21. Instruktorzy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania wewnętrznych przepisów szkoły oraz:
  1. prowadzenia zajęć w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa
   i higieny pracy;
  2. dbałości o należyty stan mienia Szkoły oraz o porządek i ład w miejscu wykonywania zlecenia;
  3. niezwłocznego zawiadomienia GOKIS oraz Szkoły o zauważonym w miejscu prowadzenia zajęć wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz niezwłocznym podjęciu niezbędnych i koniecznych czynności w zakresie udzielenia pierwszej pomocy lub mających na celu minimalizację zagrożenia,
   a także w razie potrzeby – niezwłocznego ostrzeżenia innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie;
  4. współdziałania ze Szkołą w czasie ewakuacji - w sytuacji losowych, np. pożaru oraz w przypadku konieczności udzielenia pomocy ofiarom wypadków;
 22. Uczestnicy zajęć sportowych powinni posiadać odpowiedni strój sportowy,
  w szczególności zamienne obuwie sportowe.
 23. Uczestniczące w zajęciach dzieci będą odbierane przez Instruktorów ze świetlicy
  i po zajęciach odprowadzane na świetlicę.
 24. Rodzice są zobowiązani odbierać dziecko ze świetlicy informując o tym nauczyciela świetlicy, a nie bezpośrednio z zajęć pozalekcyjnych.
 25. Instruktorzy odpowiadają za dyscyplinę i porządek w czasie przeprowadzonych zajęć, w szczególności zapewniają opiekę i sprawują pieczę nad Uczestnikami zajęć.
 26. W razie wypadku Instruktorzy są zobowiązaniu do powiadomienia o zdarzeniu rodzica, dyrektora GOKiS oraz dyrektora szkoły.
 27. Instruktorzy ponoszą odpowiedzialność za swoje mienie oraz mienie szkoły, które jest im udostępniane podczas prowadzonych zajęć pozalekcyjnych .
 28. Wszelkie uwagi dotyczące zajęć pozalekcyjnych należy zgłaszać do biura GOKiS.
 29. Uczestnicy zajęć, ich Rodzice oraz Instruktorzy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.

 

 

 

 

 

 

Lista załączników:
Download this file (Deklaracja 2019.docx)Deklaracja na zajęcia pozalekcyjne 2019/2020[ ]28 kB

Na tej stronie używamy cookies aby dostarczać najlepiej spersonalizowaną treść dla naszych odbiorców. Możesz przeczytać naszą Politykę Prywatności.

Kliknij przycisk Akceptacja aby potwierdzić zapoznanie się z informacją i wyrazić zgodę na uzywanie cookies.