• slajd.a
  • slajd.i
  • slajd.b
  • slajd.c
  • slajd.d
  • slajd.e
  • slajd.f
  • slajd.g
  • slajd.h

Inne artykuły:

Nasze Plakaty:

28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Godka krakowska- festiwal gwary i tradycji- amfiteatr przy ZSP w Modlnicy - 17 czerwca 2018
Festiwal Godki Krakowskiej
Podgląd
Posprzątajmy Naszą Gminę
Posprzątajmy Naszą Gminę
Podgląd
Zapraszamy do wspólnego wyśpiewania radości z wolnej Polski!
Zaśpiewajmy dla Niepodległej
Podgląd
Piknik Ekologiczny "Graj w Zielone"
Podgląd
Zajęcia pozalekcyjne w szkołach
Podgląd
Jedenstka Niepodległościowa
View Image
Zajęcia muzyczne
Zajęcia muzyczne
View Image

Nasz QR kod:

Nasz facebook:

 

 

 

Tomaszowianie

Zespół spotyka się  w każdy poniedziałek o godz. 20:00 w świetlicy środowiskowej w Tomaszowicach.


Zespół Tomaszowianie powstał na gruncie grupy śpiewaczej „Wesołe Kumoszki” przy Kole Gospodyń Wiejskich w Tomaszowicach w roku 1980. Inicjatorką śpiewaczych spotkań była Pani Wanda Rogala. Aktualnie zespołem kieruje Pan Zofia Rogala. Nad choreografią i akompaniamentem zespołu czuwał Pan Jan Szumiec. Interesował się On zbieraniem starych pieśni regionu krakowskiego dzięki czemu zespół ma w swoim repertuarze pieśni mniej znane, których brak nawet w zbiorach Oskara Kolberga (Etnografa, kompozytora działającego na terenie naszej gminy w latach 1850-1870 wynikiem czego było dzieło, wielce cenione prze badaczy kultury „Lud i jego zwyczaje”)

 
 

 

Zespół czynnie angażuje się w różnego rodzaju imprezy zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Swoim śpiewem sprawiają Oni dużo radości osobom przebywającym w Domu Opieki Społecznej w Krakowie przy ul. Zielnej, w Domach Opieki w Radwanowicach i Więckowicach – z którymi zespół współpracuje przy każdej nadarzającej się okazji. W planach zespołu, od samego początku, było wciągnięcie młodzieży do Grupy Śpiewaczej i stworzenie młodego Zespołu Pieśni i Tańca.Stąd w roku 1995 powstał Zespół Dziecięco- Młodzieżowy oraz kapela „Jacy Tacy”. Celem było zaszczepienie w młodym pokoleniu chęci kultywowania tak pięknego w swej tradycji folkloru naszych przodków. W roku 1997 do Grupy Śpiewaczej dołączyli mężczyźni, kawalerowie, panny oraz młode małżeństwo. W takim składzie, na podstawie opowiadań ludzi starszych, notatek, zapisów, zbiorów Oskara Kolberga, wreszcie nagrań magnetofonowych - gromadzonych na przestrzeni kilkunastu lat - zespół odtworzył Wesele Krakowskie sprzed 100 lat.
 
Wesele Krakowskie to widowisko barwne i ciekawe w swej tradycji, połączone ze znajomością obrzędów i zwyczajów: orszak drużbów po druhny, pana młodego, gości, starostów ,młodą; błogosławieństwo rodziców; wyjazd do kościoła oczywiście tańce i wreszcie ocepiny – wszystko to ożywione przyśpiewkamii muzyką w wykonaniu kapeli „Jacy Tacy”.
Inscenizacje tą zespół zaprezentował po raz pierwszy podczas Wojewódzkiego Przeglądu Teatru Wsi Krakowskiej - gdzie zajęli pierwsze miejsce. Z tym też programem zespół został zaproszony ma Ukrainę.

Na tej stronie używamy cookies aby dostarczać najlepiej spersonalizowaną treść dla naszych odbiorców. Możesz przeczytać naszą Politykę Prywatności.

Kliknij przycisk Akceptacja aby potwierdzić zapoznanie się z informacją i wyrazić zgodę na uzywanie cookies.